Information om det s.k. Kringresanderegistret

Om Du inte redan har fått skadestånd med 5 000 kr.

Om Du finns med i Kringresanderegistret kan Du få skadestånd med 5 000 kr.
Du kan ladda ner en ansökningsblankett här.

Skicka blanketten till:

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 STOCKHOLM

Om ansökan gäller ett barn under 18 år ska ett personbevis för barnet skickas med till Justitiekanslern. Vid gemensam vårdnad måste båda föräldrarna skriva under ansökan.

Personbevis beställer Du från Skatteverket, www.skatteverket.se eller telefon 0711-567 567.

Om Du redan har fått skadestånd med 5 000 kr.

Du kan för närvarande inte få något högre skadestånd.
Justitiekanslern har överklagat Stockholms tingsrätts dom. Överklagandet handläggs av hovrätten. Vi vet inte när det kommer en ny dom.