Justitiekanslern söker en kvalificerad jurist som är eller har varit kammarrättsassessor

Om Justitiekanslern

Justitiekanslern, JK, är regeringens högste ombudsman och kan beskrivas som statens jurist. Myndigheten har för närvarande ca 40 anställda, varav de flesta är jurister. Lokalerna finns i vackra och histor­iska byggnader på Riddarholmen i Stockholm.

JK vakar över att myndigheter och tjänstemän följer lagar och andra författningar i sin verksamhet och i övrigt fullgör sina skyldigheter. JK reglerar också vissa typer av skadeståndsanspråk som riktas mot staten och företräder också staten i domstol i sådana mål. JK har vidare till uppgift att vaka över tryck- och yttrandefriheten och är exklusiv åklagare enligt dessa grundlagar. JK utövar också tillsyn över advokater samt över domstolars och myndigheters tillämpning av rättshjälpen.  

Du kan läsa mer om JK:s verksamhet på vår webbplats, www.jk.se.

Att arbeta som föredragande

Arbetet som föredragande innebär att du handlägger och föredrar alla de ärendetyper som förekommer hos myndigheten. Du presenterar rättsutredningar och juridiska bedömningar samt lämnar motiverade förslag till beslut gällande bl.a. skadestånd och ingripanden på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Du uppträder som statens ombud i rättegångar där staten har blivit stämd. Vad gäller tillsynsarbetet innebär det bl.a. att du utreder klagomål från allmänheten och deltar vid de inspektioner som myndigheten genomför. Föredragandena granskar även vissa beslut om rättshjälp samt yttrar sig till domstol i överklagade rättshjälps-frågor. Efter en tid som föredragande kan du självständigt få avgöra vissa ärenden av enklare slag.

Arbetet som föredragande är variationsrikt och kvalificerat samt spänner över många rätts­områden. Du arbetar självständigt men samtidigt sida vid sida med engagerade kollegor. Det finns även goda möjligheter att ta del av såväl interna som externa utbildningar.

JK arbetar kontinuerligt med att ytterligare utveckla och förbättra myndighetens verksamhet och organisation. Har du intresse för sådana frågor finns det möjlighet att engagera dig också i detta arbete.   

Kvalifikationer

Vi söker nu dig som är eller har varit kammarrättsassessor. 

Arbetet kräver gedigna juridiska kunskaper, väl utvecklad juridisk analysförmåga samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Du får gärna ha särskild erfarenhet av skatterätt och europarätt.

Anställningsvillkor

Din lön bestäms individuellt med hänsyn till kvalifikationer, kompetens och erfarenhet.

Tillträde sker efter överenskommelse.

Har du frågor?

Vill du veta mer kan ytterligare information lämnas av byråcheferna Britt-Mari Lundberg, tel. 08-405 2904 och Olof Simonsson, tel. 08-405 4916 samt föredragandena Johan Jansson (Jusek), tel. 08-405 3801 och Emilia Carlsten (Jusek), tel. 08-405 2966.

Din ansökan

Du är välkommen med din ansökan senast fredagen den 18 augusti 2017.

Du kan skicka ansökan med e-post till ansokan@jk.se eller med post till Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 Stockholm.

Ange Justitiekanslerns referensnummer 3761-17-1.3.1 i ansökan och i förekommande fall i ärendemeningen i e-postansökan.

Bifoga en meritförteckning samt de handlingar och referenser i övrigt som du vill åberopa till ansökan.