Aktuellt


22 nov 2016

Inspektion Västmanlands tingsrätt

Den 23-24 november 2016 inspekterar Justitiekanslern delar av verksamheten vid Västmanlands tingsrätt i Västerås. Resultatet av inspektionen kommer senare att publiceras på denna webbplats.

Uppdatering: Nu finns rapporten från ...

20 okt 2016

Skadeståndsanspråk med anledning av kravet på identitetskontroller vid resa mellan Sverige och Danmark

Justitiekanslern har idag tagit emot 565 ansökningar om skadestånd från personer som pendlar eller har pendlat över Öresund. Kraven grundar sig på att lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig ...

11 okt 2016

Inspektion hos Kronofogdemyndigheten

Den 11 och 12 oktober 2016 inspekterar Justitiekanslern Kronofogdemyndighetens kontor i Skövde. Justitiekanslern planerar att bl.a. gå igenom handlingarna i några hundratal ärenden om utmätning och exekutiv försäljning. Inspektionen utförs ...

30 sep 2016

Kompletterande överklagande i mål angående uppgiftssamlingen ”Kringresande”.

Staten yrkar att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom, ska lämna kärandenas skadeståndsanspråk utan bifall, eller i vart fall sätta ner beloppen.

Staten erkänner numera, efter Europadomstolens dom i ...

30 jun 2016

Granskningen avslutad beträffande ärendeförteckningarna 2015

Justitiekanslerns granskning av myndigheternas ärendeförteckningar för år 2015 är nu avslutad. Den har omfattat totalt 201 statliga myndigheter inklusive samtliga länsstyrelser. Beträffande 20 länsstyrelser och 23 övriga myndigheter fann Justitiekanslern ...

30 jun 2016

Staten överklagar Stockholms tingsrätts dom angående uppgiftssamlingen ”Kringresande”.

Staten yrkar att hovrätten ska ge prövningstillstånd och, med ändring av tingsrättens dom, lämna kärandenas skadeståndsanspråk utan bifall, eller i vart fall sätta ner beloppen.

Staten erkänner numera, efter ...

10 jun 2016

Stockholms tingsrätts dom angående uppgiftssamlingen Kringresande

Bakgrund

Stockholms tingsrätt har den 10 juni 2016 meddelat dom i ett mål där elva personer (kärandena) väckt talan mot staten. Kärandena var registrerade i dåvarande Polis­myndighetens i Skåne ...

Nyhetsarkiv

nebisbig.png nebisbig.png

Information om Europakonventionens förbud mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem)

Läs mer