Skadeståndsanspråk med anledning av kravet på identitetskontroller vid resa mellan Sverige och Danmark

Justitiekanslern har idag tagit emot 565 ansökningar om skadestånd från personer som pendlar eller har pendlat över Öresund. Kraven grundar sig på att lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet och förordningarna (2015:1074 och 2016:723) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller säkerheten står i strid med EU-rätten, Europakonventionen och regeringsformen. Skadeståndskraven avser ersättning för kränkning och i många fall även ersättning för ekonomiska skador.

Kraven kommer att handläggas av Justitiekanslern inom ramen för statens frivilliga skadereglering.

Huvudansökan om skadestånd finns tillgänglig här.