Inspektion hos Kronofogdemyndigheten

Den 11 och 12 oktober 2016 inspekterar Justitiekanslern Kronofogdemyndighetens kontor i Skövde. Justitiekanslern planerar att bl.a. gå igenom handlingarna i några hundratal ärenden om utmätning och exekutiv försäljning. Inspektionen utförs som ett led i Justitiekanslerns tillsynsverksamhet. Iakttagelserna från inspektionen kommer att sammanfattas i ett beslut eller ett protokoll.